» OFERTY DLA FIRM » Sprzedaż nieruchomości w Grudziądzu
Na nieruchomości znajduje się częściowe ogrodzenie i nieczynne oświetlenie.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość przeznaczona pod funkcję wiodącą usługowo-produkcyjną.
Forma przekazania nieruchomości – sprzedaż na własność.
Cena wywoławcza – 770.000,- złotych , wysokość wadium – 77.000,- złotych., postąpienie: 20.000,-zł
Terminy zagospodarowania: rozpoczęcie budowy – 1 rok, zakończenie – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości.
W przypadku nie wykonania obowiązku zabudowy nieruchomości w określonym wyżej terminie, gmina - miasto Grudziądza zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w formie przelewu, w terminie do dnia 25 lutego 2004r, na konto Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Wydział Finansowy – Referat Księgowości – Bank Millennium S.A. Grudziądz – Nr 44-11602202-0000-0000-6088-4002 i przedłożą dowód wpłaty komisji przetargowej w dniu zorganizowania przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu).

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszportu, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypisu z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
--- 2 ---
Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Toruńska, Magazynową, Składową i bazą magazynowo – składową , zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/13/98 z dnia 25.02.1998r. (Dziennik Urzędowy Woj.Toruńskiego Nr 9 poz.60 z dnia 27 marca 1998r.).

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Umowa sprzedaży , w formie aktu notarialnego, winna być zawarta w terminie jednego miesiąca od dnia przetargu. Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza może ten termin przesunąć.

Zawarcie umowy z osobą będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Urząd Miejski w Grudziądzu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, w godzinach urzędowania (pok.314), tel. 0-56 4510274.

Menu główne
Strona główna
Zarząd KIPH-KONTAKT
Statut KIPH
Lista członków KIPH
Aktualności
Katalog stron
System ISO 9001
Polityka jakości
Cele jakości
Kalendarz
Styczeń
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Language/Sprache
   
   
Ciekawe linki
NAUKA JAZDY kat. "B"
PUP WŁOCŁAWEK
EKSPORTERZY
PARP
CENTRUM INWESTORA
POLSKA W UE
WSPIERAMY BIZNES
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Krajowy Rejestr Dłużników
PORTAL PROMOCJI EKSPORTU
Szukam Inwestora-Zainwestuję
Polskie Normy
Deklaracja
Deklarację można pobrać klikając tutaj
Ankieta
Czego najczęściej szukasz ?
Ofert współpracy
Szkoleń i konferencji
Informacji o funduszach struktur
Ofert dla firm
Informacji o polityce struktural

[wyniki | ankiety]
Subskrypcja
informacje z KIPH na twój mail!
Najczęściej czytane
NOWE USŁUGI
Szycie na zamówie...
Poszukuję kontakt...
OFERTY WSPÓŁPRACY
NOWE kONTAKTY
Współpraca polsko...
Sprzedaż nierucho...
Polski Projekt
Nowe usługi w Izbie
Polacy w Kazachst...
Pozostałe
Oferty współpracy
Oferty dla firm
Szkolenia i konf.
Polityka struktural.
BIBLIOTEKA
PRACA
DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU KIPH
Sprawozdania
2006-2007

2008-2009
RADIO "ZŁOTE PRZEBOJE"

© 2002 Kujawska Izba Przemysłowo-Handlowa. All rights reserved.