:: „Możliwości bezpiecznego i racjonalnego inwestowania”
Wiadomość dodana przez: admin (2006-11-13 08:43:47)

„Możliwości bezpiecznego i racjonalnego inwestowania” - to temat konferencji, która odbyła się w dniu 08.11.06 r. we Włocławku.
Gospodarzami spotkania byli: Kujawska Izba Przemysłowo-Handlowa we Włocławku oraz Bank Millenium Prestige.
W spotkaniu udział wzięli członkowie Izby, klienci Banku Millenium oraz zaproszeni goście.
Uczestników spotkania powitał Wiceprezydent Izby - pan Światosław Kudrycki, który przedstawił zebranym rolę i zadania jaką w gospodarce rynkowej spełnia samorząd gospodarczy.
W dalszej części spotkania Dyrektor Banku – pan Wiesław Sobiesiak zaprezentował ofertę handlową banku Millenium Prestige.
Przedstawione propozycje zostały szczegółowo omówione przez doradców bankowych:


pana Artura Zienowicza – doradcę Private Bankingu Millenium bcp
oraz przez pana Macieja Chojnackiego z departamentu Skarbu Banku Millenium.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się czym są m.in. produkty strukturyzowane, dlaczego warto korzystać z międzynarodowej obsługi bankowej itp.
Spotkanie było owocne w wiedzę, a rozpoczęta na sali dyskusja była kontynuowana w kuluarach.
Doradcy bankowie służyli radą i pomocą wszystkim uczestnikom konferencji podczas trwania spotkania.


   


   


   


   


adres tej wiadomości: http://www.kiph.wwi.pl/news.php?id=557